دکتر محبوبه منصوری خرقانی - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید  /Dr Mansouri CV_3.pdf     سامانه علم سنجی

 دکتر سید علیرضا مهدویانی - استاد - محل فعالیت بیمارستان مسیح دانشوری  رزومه  سامانه علم سنجی

  دکتر زهرا چاووش زاده نطنزی - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید  /Dr Chavoshzadeh CV.pdf     سامانه علم سنجی

  دکتر دل ارا بابایی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مفید    سامانه علم سنجی

  دکتر مهرناز مصداقی - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید و دانشکده پزشکی  /Dr Mesdaghi CV.pdf    سامانه علم سنجی

  دکتر مهسا رکابی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مسیح دانشوری  سامانه غلم سنجی

  دکتر نرگس اسلامی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مفید و شهدای تجریش      سامانه علم سنجی

  دکتر ثمین شرفیان اردکانی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مفید  /Dr Sharafian CV.pdf  سامانه علم سنجی

  دکتر شهرزاد فلاح - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مفید و امام حسین (ع)  /cv دکتر شهرزاد فلاح.pdf   سامانه علم سنجی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست