دکتر علی اکبر ولایتی  - استاد ممتاز - محل فعالیت بیمارستان مسیح دانشوری  رزومه    سامانه علم سنجی

 دکتر عبداله کریمی  - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید  /CV - Dr Abdollah Karimi pdf   سامانه علم سنجی

 دکتر علیرضا فهیم زاد  - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید  رزومه      سامانه علم سنجی

 دکتر شهناز آرمین  - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید  /CV. Dr Armin .pdf

 دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی  - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید  /CV Dr Tabatabaei pdf  سامانه علم سنجی

 دکتر فریبا شیروانی  - استاد - محل فعالیت بیمارستان امام حسین (ع)  رزومه  سامانه علم سنجی

 دکتر رکسانا منصور قناعی  - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید  رزومه  سامانه علم سنجی

 دکتر حسن پورمشتاق  - استادیار - محل فعالیت بیمارستان لقمان و شهدای تجریش  رزومه    سامانه علم سنجی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست