پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > دستیاران و فلوها > دستیاران فوق تخصصی ورودی های 96-97-98 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان شغل

محل خدمت

زمان اتمام دوره

1

دکتر آزاده زینب میرزایی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

2

دکترمریم عبداللهی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

3

دکترسحر برزمینی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

4

دکترمتین پورقاسم

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

5

دکترابراهیم طبیعی

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

6

دکتر محمدرضا صدر

عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

7

دکترشهرزاد فلاح

ایمونولوژی و آلژری

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1401

8

دکترسمانه پرویز

غدد

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

9

دکتربهزاد احمدی

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

10

دکترسبا سیاری

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

11

دکترعالیه محمدزاده

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

12

دکترمریم موبدی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

13

دکتر مهدی تقوی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

14

دکترزهرا حسینی نژاد

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

15

دکتر معصومه ابراهیمی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

16

دکترمحمد آقایی

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

17

دکترمریم نصر اصفهانی

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

آذر 1400

18

دکترمحمد نبی بهرامی

ارتوپدی کودکان

دستیار فلوشیپ

مرکز کودکان مفید

 

19

دکترسارا بدیع پور

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

آذر 1400

20

دکترمحبوبه میرزایی

نفرولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

 

21

دکترآتبین لطیفی

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

دی 1401

22

دکتر امیر شفا

فلو شیپ بیهوشی کودکان

فلوشیپ

مرکز کودکان مفید

 

23

دکتر طاهره چاووشی

فلو شیپ بیهوشی کودکان

فلوشیپ

مرکز کودکان مفید

 

24

دکتر مزدک فلاحی

ایمونولوژی و آلژری

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

 

 

حسین آبیار

عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان شغل

محل خدمت

زمان اتمام دوره

1

ایمان فقیهیان

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

2

آزاده جفرسته

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

3

پرینازعلیزاده

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

4

رضا دهقان

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

5

زهرا عیدیان

غدد کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

6

سمانه صادقی

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

7

سید امیر کیانی

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

8

سید مسعود شفیعی ماسوله

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

9

شهروز معصوم

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

10

علی فتوحی ملکی

ارتوپدی کودکان

دستیار فلوشیپ

مرکز کودکان مفید

اسفند 98

11

گلناز اسلامیان

ایمونولوژی و آلژری

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

12

لیلا قاسمی هشترودی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

13

لیلا مهدی زاده

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

14

محمد نیک پندار

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

15

مریم کچویی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

16

مژگان هراتیان

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

17

نفیسه فدوی

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

18

شیوا محمدی

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

19

نسترن سادات مهدوی

فلو شیپ بیهوشی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

اسفند 98

20

احسان مشیری

جراحی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

بهمن 1400

21

جواد عنایت

ایمونولوژی و آلژری

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان شغل

محل خدمت

زمان اتمام دوره

1

دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

2

دکتر زهرا پور مقدس

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

3

دکتر عباس سلگی

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

4

دکتر هادی جعفری تبار

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

5

علیرضا عشقی

ریه اطفال

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

بهمن 98

6

شبنم اسکندر زاده

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

7

مهسا مهری

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

8

فرناز ناصرلی

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

9

زینب الهی

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

10

راحله نبوی زاده

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

11

الهام امامی

نفرولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

12

علی اشرف اقبالی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

13

محسن جاری

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

14

آیدین تبریزی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

15

پریناز حبیبی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

16

حسین سعیدی

 پی آی سی یو

دستیار فلوشیپی

مرکز کودکان مفید

اسفند 97

17

سیمین زارع

غدد کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

18

بهرام خرم قهفرخی

بیهوشی کودکان

دستیار فلوشیپی

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

19

نرجس احمدی زاده

 پی آی سی یو

دستیار فلوشیپی

مرکز کودکان مفید

اسفند 97

20

 مریم پناهی

جراحی اطفال

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

21

دکتر غلامرضا ابراهیمی

جراحی اطفال

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

22

سید مهدی نظری هاشمی

جراحی اطفال

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

23

حمیدرضا ابوعلی گله داری

ارتوپدی کودکان

دستیار فلوشیپی

مرکز کودکان مفید

اسفند 97

24

مرتضی سعدی نژاد

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

25

 فرزاد نوری

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

26

مهدی قایینی شهرکی

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 99

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان شغل/ پست سازمانی

محل خدمت

زمان اتمام دوره

1

مرجان تاری وردی

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

2

علی رضا میرجوادی

 عفونی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

3

 ساران لطف اله زاده

جراحی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

4

امین حاج اسماعیلی

جراحی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

5

خشایار اتقیائی

جراحی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

6

رها خسروی

 پی آی سی یو

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

اسفند 96

7

کبری شیدایی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

8

بختیار خسروی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

9

مریم جعفری

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

10

فاطمه پژوهنده

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

11

محمد رضا فتحی

روماتولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

12

سید مهران موحد محمدی

گوارش کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

13

نازنین فرح بخش

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

14

محمد نان بخش

ریه کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

15

مجتبی لطفی

غدد کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

16

سید محمد حسینی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

17

محمد علی فلاح زاده

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 98

18

صدیقه طاهره طهرانچی

نوزادان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

19

پرستو ملائی توانی

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

بهمن98

20

مهریار سلیمانی

ارتوپدی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

اسفند 96

21

فرناز کمالی

بیهوشی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

اسفند 96

22

صدیقه شاه حسینی

بیهوشی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

اسفند 96

23

آزاده افشین

نفرولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

آذز 97

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان شغل/ پست سازمانی

محل خدمت

زمان اتمام دوره

1

تکتم موسویان

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 96

2

شهرام نصیری

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 96

3

 میثم بابایی

اعصاب کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 96

4

احمد محمدی آشیانی

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

5

زهرا خفاف پور

خون کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

6

 پرستو آشتی جو

فلوی گوارش

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

7

زهرا دانشمندی

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

8

کریم رحیمی اقدم

ایمونولوژی کودکان

دستیار فوق تخصص

مرکز کودکان مفید

شهریور 97

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.