چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه کلاسها و امتحانات > برنامه کلاسهای بخش اطفال کارآموزان 98 
 
 

       ردیف

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

استاد

 

شنبه

26/11/98

10:00-11:00

مبانی طب کودکان و  (اخلاق پزشکی)

دکتر سیاری

 

 

 

12:00-11:00

معارفه

دکترحسینی/

 

 

 

13:30-12:00

گروهبندی ها و تعیین پرسپتورها

 

شروع هفته اول تئوری

 

 

 

9-8

مورنینگ

1

یکشنبه

98/11/27

10:30-9:30

رویکرد به نوزاد بدحال

دکتر فلاحی

2

 

 

11:45-10:45

نوزاد ترم-معاینه نوزاد

دکتر رادفر

3

 

 

13:00-12:00

سمیولوژی بیماریهای اعصاب/ سردرد/ سرگیجه و معاینات عصبی

دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-8

مورنینگ

4

دوشنبه

98/11/28

10:15-9:15

شیرخوار و کودک بیقرار  ü

دکتر کرباسیان

5

 

 

11:30-10:30

üرویکرد به شوک

دکتر پوربختیاران

6

 

 

12:45-11:45

مایع درمانی وریدی در شرایط طبیعی و غیر طبیعیü

دکتر حسینی طباطبایی

 

 

 

9-8

مورنینگ- معارفه: خانم دکتر خانبابایی

7

سه شنبه

98/11/29

10:15-9:15

üسمیولوژی بیماری های خونی

دکتر ارزانیان

8

 

 

11:30-10:30

üمعاینه دستگاه تنفسی ارزیابی سیستم تنفسی (سمیولوژی)

دکتر فرح بخش

9

 

 

13:00-12:00

تفسیر CBC

دکتر ملک

 

 

 

9-8

مورنینگ

10

چهارشنبه

98/11/30

10:15-9:15

üفشار خون بالا

دکتر اسفندیار

11

 

 

11:30-10:30

رویکرد به کودک مبتلابه هماچوری و گلومرولونفریت

دکتر پورنصیر

 

 

 

12:45-11:45

0

 

 

 12

پنجشنبه

98/12/01

9:15-8:15

üعلایم و نشانه های بیماری های عضلانی-اسکلتی(سمیولوژی)

دکتر شیاری

13

 

 

10:30-9:30

üسرفه حاد مزمن و ویزنیک و تاکی پنه

دکتر طباطبایی

14

 

 

11:45-10:45

جسم خارجی و موادسوزاننده

دکتر خاتمی

 

 

 

 

 

 

شروع هفته دوم تئوری   

مورنینگ

15

شنبه

98/12/03

10:30-9:30

üرویکرد به کودک مبتلا با علائماختلالات انعقادی

دکتر گودرزی پور

 16

 

 

12:30-11:30

üآنالیز گازهای خونی و اختلالات اسید و باز

دکتر محکم

17

 

 

13:00-12:00

رویکرد به هپاتواسپلنومگالی

دکتر نظری

مورنینگ- تعطیلی کلاس ها بدلیل کرونا

18

یکشنبه

98/12/04

10:15-9:15

üرویکرد به کودک مبتلا به کوتاهی قد

دکتر صانعی فر

 

 

 

11:10-10:45

امتحان 1

27/12و28/12و29/12-دکتر اسفندیار

19

 

 

12:00-11:00

ارزیابی تکامل کودک (آشنایی با الگوهای تکامل طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از ابزارها)  

دکتر جعفری

مورنینگ

20

دوشنبه

98/12/05

10:15-9:15

رویکرد به کودک مبتلا به اختلالات بلوغزودرس

دکتر مصلی نژاد

21

 

 

11:30-10:30

üرویکرد به کودک مشکوک به نقص ایمنی

دکتر چاوش زاده

22

 

 

12:45-11:45

پیشگیری و درمان مسمومیت ها

دکتر فرنقی

مورنینگ

23

سه شنبه

98/12/06

10:15-9:15

کودک بدحال

دکتر درخشانفر

24

 

 

11:30-10:30

üعلایم و نشانه های بیماری های گوارشی و تفسیر تست های کبدی و آزمایش -مدفوع

دکتر حسینی

25

 

 

12:45-11:45

واکسیناسیون

دکتر رفیعی طباطبایی

مورنینگ

26

چهارشنبه

98/12/07

10:15-9:15

üرویکرد به کودک مبتلا به تشنج

دکتر ساکت

27

 

 

11:30-10:30

üاختلالات شایع آب و الکترولیت

دکتر پورنصیر

28

 

 

12:45-11:45

رویکرد به کودک مبتلا به فلج شل حاد

دکتر نیکخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان 2-(مباحث: دکتر پورنصیر-دکتر حسینی-دکتر دلیرانی-دکتر طباطبایی-دکتر شیاری)

29

پنجشنبه

98/12/08

09:15-08:15

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلبی شایع و مهم

دکتر علایی

 

 

 

11:30-10:30

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلبی شایع و مهم

P

 

 

 

12:00

امتحان 3-(مباحث: 3/12و 4/ 12و5/12 و 6/12)

 

 

 

 

 

 

30

پنجشنبه

 

98/12/15

09:30-08:30

رویکرد به آنمی

دکتر علوی

31

 

 

10:45-09:45

رویکرد به آنمی

دکتر علوی

32

 

 

12:00-11:00

üرویکرد به اختلالات حساسیتی پوست (کهیر، serum sickness، آنژیوادم،درماتیت آتوپیک

دکتر رکابی

 

33

پنجشنبه

98/12/22

09:1508:15

عفونت های تنفسی (گوش درد/سینوزیت/کروپ/اپی گلوتیت/فارنژیت)

دکتر فهیم زاد

34

 

 

10:00-09:30

üسمیولوژی بیماریهای کلیوی/ تعاریف/ تفسیر آزمایش

دکتر دلیرانی

35

 

 

12:00-11:00

رویکرد به کودک مبتلا به تحریک مننژ و آنسفالیت

دکتر پورمشتاق

 

 

 

 

امتحان 4( 07/12 و 15/ 12 و22/12)

 

شنبه

99/01/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

یکشنبه

99/01/17

9:00-8:00

ارزیابی تکامل کودک (آشنایی با الگوهای تکامل طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از ابزارها)  

دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

99/01/28

8:30-8:00

امتحان

 

37

 

 

09:30-8:30

نوزاد ترم-معاینه نوزاد

دکتر رادفر

38

 

 

 

üکمبود ویتامین D( تشخیص و درمان آن)

دکتر شکیبا

39

 

 

11:30-10:30

üاورژانس های  ریه ( Foreign body aspirationو  انسداد راه هوایی فوقانی)

دکتر فرحبخش

 

پنجشنبه

99/02/04

8:15-8:000

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

09:1508:15

تغذیه در دوران مختلف از 6 ماهگی تا بلوغ(کودک سالم)

دکتر فتاحی

41

 

 

 

üعلایم و نشانه های بیماری های پوستی

دکتر عبدالهی

42

 

 

10:30-9:30

üعفونت ادراری

دکتر دلیرانی

 

پنجشنبه

99/02/11

 

 

 

 

 

9:00-8:000

üپاتولوژی

دکتر خدامی

 

 

 

10:00-09:00

üپاتولوژی-پارت دوم

دکتر خدامی

 

 

 

9:30-8:20

üرادیولوژی

دکتر خلیلی

 

 

 

10:45-9:45

 

 

 

 

 

12:00-11:00

 

 

 

 

پنجشنبه

99/02/18

 

امتحان پاتولوژی

43

 

 

9:30-8:30

تفسیر گازهای خونی

دکتر اسفندیار

44

 

 

11:45-9:45

üاستدلال بالینی

دکتر پوربختیاران

 

پنجشنبه

99/02/25

 

12/10 و 19/10 و 26/10- امتحان 6

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

45

 

 

10:45-9:45

üرویکرد به کودک مبتلا به درد و تورم استخوان و مفصل

دکتر جوادی پروانه

46

 

 

12:30-11:00

JIA

دکتر رحمانی

 

پنجشنبه

99/03/01

 

امتحان نیست

47

 

 

9:00-8:00

آشنایی با برنامه ملی غربالگری اختلالات متابولیک در کودکان

دکتر علایی

48

 

 

10:00-9:00

آب و الکترولیت

دکتر اسفندیار

49

 

 

 

üجراحی های شایع در کودکان

دکتر مهاجرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-8:00

سوختگی ها

دکتر رجب نژاد

50

 

 

10:15-9:15

دیابت و DKA

دکتر مصلی نژاد

51

 

 

 

رویکرد به بلوغ و اختلالات آن در کودکان

دکتر مصلی نژاد

 

پنجشنبه

 

 

 

 

52

 

 

 

عفونت های تنفسی تحتانی  

دکتر خان بابایی

53

 

 

 

üعلایم و نشانه های بیماری های قلبی و عروقی 

 دکتر خلیلیان

54

 

 

 

                                                    üنوزاد بدحال

نوری پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üعفونت سل(در مسیح ارائه شد)

دکتر شیروانی

 

 

 

 

üآرتریت سپتیک و استتئومیلیت

دکتر شیروانی

 

 

 

 

رویکرد به کودک مبتلا به تشنج  

دکتر جعفری

 

 

 

 

سپتی سمی

دکتر آرمین

 

 

 

دو هفته اول

üرویکرد به آنمی

دکتر نظری

 

 

 

 

شرح حال و معاینه کودک

در اسکیل لب ارائه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üمعاینه نوزاد سالم ترم و نارس

دکتر رادفر

ü

 

 

 

üبدخیمی های شایع در کودکان و ارگانومگالی

دکتر شمسیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد به کودک مبتلا به فلجی

دکتر جعفری /کچویی

 

 

 

مباحث اقماری ها

اسهال حاد

 

 

 

 

 

زردی نوزادان

 

 

 

 

 

üواکسیناسیون

دکتر پورمشتاق

 

 

 

 

لنفادنیت و تب با منشا نامعلوم

فلوهای بخش

 

 

 

 

رویکرد به شکم حاد 

دکتر روزرخ

 

 

 

 

üاختلالات تیروئیدی 

دکتر شکیبا

 

 

 

 

üرویکرد به آنمی

دکتر نظری

 

 

 

 

عفونت تنفسی فوقانی

دکتر فهیم زاد

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.