پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه کلاسها و امتحانات > برنامه و کلیاتی از رزیدنت ها 
 
 

 

مباحث  امتحانی 

تاریخ برگزاری

گوارش ، تغذیه ، مانا

27  دی

ایمونولوژی / آلرژی

11 بهمن

روماتولوژی  / ارتوپدی

18 بهمن

هماتولوژی / انکولوژی

2   اسفند

نفرولوژی / آب و الکترولیت  /  اورولوژی

16   اسفند

اعصاب

23     اسفند

غدد / متابولیک  / ژنتیک

22    فروردین

قلب/روانپزشکی / طب نوجوان

5   اردیبهشت

عفونی  / پوست / چشم و گوش

26  اردیبهشت

نوزادان /  احیا NRP/ شیر مادر

2  خرداد

ریه

9  خرداد

 کودک بد حال / احیا کشوری کودک

23   خرداد

گوارش  / تغذیه  / مانا/واکسن/رشدو تعامل/کودک سالم

7   تیر

 

امتحان   روزهای پنج شنبه ساعت 7 صبح

 

 

 

برنامه امتحانی دستیاران سال سوم و چهارم

 

ردیف

عنوان

استاد

تاریخ

  1.  

نلسون خوانی

دکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمی

سه شنبه ها  ساعت     13-11:30 

  1.  

آمادگی جهت  آزمون بورد

دکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمی

پنج شنبه  ها ساعت   12:30 –10:30

  1.  

آشنایی و یادگیری سوالات KFP

اعضا هیات علمی

پنج شنبه ها ساعت 10-9

  1.  

دکتر خلیلیان

 قلب

یکشنبه ها    ساعت 14-13

  1.  

دکتر جعفری

اعصاب

یک شنبه ها   13-12

  1.  

دکتر صدر

ریه

دوشنبه ها  ساعت 14-13

  1.  

دکتر  دلیرانی

نفرولوژی

پنج شنیه ها 8-9

  1.  

دکتر صانعی فرد

غدد

پنج شنیه ها 8

  1.  

دکتر خاتمی

گوارش

پنج شنیه ها 8

  1.  

دکتر جوادی پروانه

روماتولوژی

پنج شنیه ها 8

 

برنامه کلاسی دستیاران اطفال  نیمه دوم  سال 1398

برنامه آموزشی و توجیهی دستیاران کودکان

 

روز اول:

ساعت

موضوع

سخنران

15/8 -00/8

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 

45/8-15/8

سخنرانی افتتاحیه مدیر گروه

مدیرگروه کودکان شهید بهشتی

15/9-45/8

انتظارات از دستیاران و شرح وظایف آنان-معرفی برنامه آموزشی  جدید دستیاری

معاونت آموزشی گروه کودکان شهیدبهشتی

45/9- 15/9

معارفه دستیاران جدید

 

15/10-45/9

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مفید

معاون آموزشی بیمارستان مفید

30/10-15/10

استراحت و پذیرایی

 

45/10-30/10

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان امام حسین(ع)

معاون آموزشی بیمارستان

 امام حسین(ع)  

11-45/10

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان لقمان

معاون آموزشی بیمارستان

لقمان

15/11-11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان شهدای تجریش

معاون آموزشی بیمارستان

شهدای تجریش

30/11-15/11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مسیح دانشوری

معاون آموزشی بیمارستان

مسیح دانشوری

45/11-30/11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان طالقانی

معاون آموزشی بیمارستان

طالقانی

12-45/11

اعلام برنامه روتیشن رزیدنت ها

چیف رزیدنت گروه کودکان شهید بهشتی

13-12

   معرفی لاگ بوک رزیدنتی

آقای دکتر ساکت

 

 

روز دوم

ساعت

موضوع

سخنران

9-8

اصول اخلاق پزشکی و نسخه نویسی

دکتر سیاری

10-9

                  اصول پرونده نویسی

خانم دکتر کریم زاده

30/10                                      

استراحت و پذیرایی

 

30/11-30/10

                   آموزش مبتنی بر شواهد                                                         دکتر نظری

12:30-11:30

 اعتباربخشی بیمارستان

خانم دکتر ملک

 

 

روز سوم

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

کلاس ایمنی و کنترل عفونت (AST.ship)

خانم دکتر آرمین

30/10-10

                                              استراحت و پذیرایی

30/11-30/10

ایمنی شغلی                       

آقای دکتر شریفی

13-30/11

اصول پزشکی قانونی

خانم دکتر واقفی

 

 

 

 

روز چهارم

ساعت

                                                                  موضوع

سخنران

9-8

روش های نوین جستجوی مقالات پزشکی

خانم دکتر زینالی

10-9

                  ثبت پایان نامه و مراحل انجام آن                 

خانم دکتر رجب نژاد

30/10-10

                                                استراحت و پذیرایی

30/11-30/10

                کارگاه رشد و تغذیه شیر مادر

خانم دکتر اولنگ

13-30/11

آشنایی با اصول هموویژولانس

آقای دکتر عشقی

 

 

 

         
 

روز پنجم

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

کارگاه رشد و تکامل

خانم دکتر جعفری

30/10-10

                                       استراحت و پذیرایی

12-30/10

                                       Medical Error

آقای دکترگودرزی

13-12

                          خطاهای دارویی و عوارض ناخواستهADRو اردرنویسی

   آقای دکتر میررحیمی

 

روز ششمSkill lab 

               ساعت

                                         موضوع

سخنران

9-8

 BLS                                            ،ALS                                      آقای دکتر درخشانفر

 

10-9

                           معرفی اورژانس کودکان و اصول تریاژ                       خانم دکتر فلاح

 

30/10-10

                                         استراحت و پذیرایی

 

12-30/10

               اصول اخلاق روابط مابین پزشک و پرستار-اصول رگ گیری       خانم دکتر فراهانی

13-12

                        برخورد با کاهش سطح هوشیاری                        آقای دکتر جوادزاده

 

         
 

روزهفتم Skill lab

 

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

اصول معاینه کودک

خانم دکتر سیاح

30/10-10

                                       پذيرايي

12-30/10

                                     Urinary Catheterization،     Lp

خانم دکتر کرباسیان ، خانم دکتر پوربختیاران

13-12

NG-Tube insetion،PPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز هشتم  و روز نهم-احیای نوزاد

17و18 شهریور

 

 

ساعت

                                                   موضوع

                                                  سخنران

8:30-8

Pretest

 

9:30-8:30

مرور کلی و اصول احیا

گامهای نخستین احیا

 آقای دکتر کاظمیان

10:30-9:30

                                                استفاده از تهویه با فشار مثبت در احیا                     خانم دکتر تسلیمی

11-30/10

کار عملی

خانم دکتر تسلیمی

11:30-11

استراحت

 

12:30-11:30

انتوبه و استفاده از لارنژیال ماسک

خانم دکترطاهری

13-12:30

کار عملی

خانم دکترطاهری

           
 

 

 

ساعت

                                                   موضوع

                                                  سخنران

9:15-8:30

فشردن قفسه سینه

 خانم دکترفلاحی

9:15-10

داروها

 خانم دکترفلاحی

10:30-9:30

                                                 کار عملی                                                                                       خانم دکترفلاحی

11-10:30

                                                     استراحت

11:30-11

مراقبت بعد از احیا

احیا نوزاد نارس

خانم دکتر تسلیمی

12:30-11:30

ملاحظات ویژه در احیا

اصول اخلاقی ومراقبت در پایان زندگی

آقای دکتر کاظمیان

13-12:30

         Posttest

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دهم

 

ساعت

موضوع

سخنران

9-8

            برخورد با تب و معرفی کتاب الگوریتم

آقای دکترفهیم زاد

10-9

                                  برخورد با اورژانس های جراحی

خانم دکترمهاجرزاده

30/10-10

                                        پذیرایی و استراحت

12-30/10

                                           واکسیناسیون

              خانم دکتر رفیعی طباطبایی

13-12

برخورد با تشنج

آقای دکتر تقدیری

 

روز یازدهم

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

برخورد با دیسترس تنفسی

آقای دکتر صدر

30/10-10

                                        پذیرایی و استراحت

13-30/10

                                     اورژانس بیماری های غدد و متابولیک

               خانم دکتر شکیبا

 

 

 

 

روز دوازدهم کارگاه آب و الکترولیت(خانم دکتر محکم)

13 شهریور

 

ساعت

                                                   موضوع

                                                  سخنران

7:40-7:30

تلاوت قرآن کریم

 

7:40-8

پیش آزمون

 خانم دکترالهام امامی

8-8:30

                                                 کلیات مایع درمانی نگهدارنده                                       آقای دکترمصطفی شریفیان

8:30-9

                                                  مایع درمانی در موارد خاص                                         خانم دکترمعصومه محکم

9:30-9

برخورد با کودک مبتلا به هایپوناترمی

آقای دکتررضا دلیرانی

10-9:30

درمان هایپوناترمی

خانم دکترزهرا پورنصیری

10:15-10

استراحت و پذیرایی

 

10:45-10:15

برخورد با کودک مبتلا به هایپرناترمی

خانم دکتر نسرین اسفندیار

11:15-10:45

درمان هایپرناترمی

آقای دکتر محمدتقی طباطبایی

12-11:15

پس آزمون و بحث

خانم دکتر الهام امامی

           
 

مورخ یکشنبه 01/07/1397  - ساعت 9:00 الی 10:30

     جلسه معارفه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی کودکان جدیدالورود با حضور ریاست محترم بیمارستان مفید جناب آقای دکتر ایمان زاده، مدیر محترم گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر کریمی، معاون محترم آموزشی بیمارستان مفید خانم دکتر خانبابایی، ، معاون محترم درمان بیمارستان مفید جناب آقای دکتر روحانی، مدیر محترم بیمارستان مفید جناب آقای مهندس پروانی و اعضاء محترم هیئت علمی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان کودکان مفید برگزار می گردد.

برنامه آموزشی:

 

روز

 

عنوان درس

 

استاد

 

ساعت

 

مکان

 

یکشنبه

01/07/97

کنترل عفونت های بیمارستانی و آنتی بیوتیک استوارت شیپ

خانم دکتر آرمین

 

11:15-10:30

 

آمفی تئاتر

یکشنبه

01/07/97

LOG Book

آقای دکتر ساکت

12:15-11:15

آمفی تئاتر

دوشنبه

02/07/97

ایمنی

آقای دکتر گودرزی-خانم خلیفه

10:45-10:00

آمفی تئاتر

دوشنبه

02/07/97

DKA

خانم دکتر شکیبا

12:15-11:00

آمفی تئاتر

سه شنبه

03/07/97

کارگاه آب و الکترولیت

گروه نفرولوژی

12:00 -8:00

سالن پاتولوژی

 

چهارشنبه و پنجشنبه

04/07/97 الی 05/07/97

 

کارگاه احیاء نوزادان

 

گروه نوزادان

 

12:00 -8:00

چهارشنبه: سالن پاتولوژی

پنجشنبه:

سالن مرکز تحقیقات

 

                       

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.