پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی کودکان طی 5 سال اخیر که بصورت هیات علمی مشغول به خدمت در گروه کودکان  هستند

1-دکتر امیر حسین حسینی ( رتبه برتر دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی)

2-دکتر فرشته کرباسیان (رتبه برتر دانشنامه تخصصی

3- دکتر نازنین فرح بخش  )رتبه برتر دانشنامه فوق تخصصی)

4- دکتر آیه یراقی( رتبه یک دانشنامه تخصصی)

5- دکتر نعیمه تسلیمی(رتبه برتر دانشنامه تخصصی  وفوق تخصصی)

6- دکتر نرجس جعفری(رتبه برتر دانشنامه تخصصی وپذیرش فوق تخصصی)

7- دکتر زهرا سلطان تویه(رتبه برتر دانشنامه تخصصی)

8- دکتر سمیرا سیاح ( رتبه برتر دانشنامه تخصصی)

9- دکتر سمانه رحیمی لیموئی( رتبه برتر دانشنامه تخصصی )

10-دکتر الهام پوربختیاران (رتبه برتر دانشنامه تخصصی)

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.